SNA Keurmerk

Als één van de weinige accountantsorganisaties binnen Nederland beschikt Baker Tilly over het SNA Keurmerk. Dit betekent dat wij ons altijd houden aan de eisen zoals beschreven in NEN 4400-1.

Dankzij ons SNA Keurmerk weet u zeker, dat u met een betrouwbare partij zaken doet.

Voordelen voor opdrachtgevers

In de eerste plaats geldt het SNA Keurmerk als Dé norm voor betrouwbaarheid op het gebied van arbeid en verloning. Verder betekent onze NEN 4400-1 certificering voor u als onze opdrachtgever een beperking van een aantal risico’s:

  • Opdrachtgevers die personeel inlenen van een NEN 4400-1 gecertificeerd bedrijf worden gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag.
  • Daarnaast geldt per 1 juli 2012 de vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat opdrachtgevers die werknemers inlenen van een bedrijf met het SNA Keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.

Meer informatie over het SNA Keurmerk vindt u op de website van de Stichting Normering Arbeid (SNA).